TEORIA WZGLĘDNOŚCI
TEORIA WZGLĘDNOŚCI

ROZDZIAŁY

PRZESTRZEŃ
CZAS
CZASOPRZESTRZEŃ
ŚWIATŁO
SKŁADANIE PRĘDKOŚCI
ODCZYT ODLEGŁOŚCI

Strona Główna

Strona Główna

W przygotowaniu

  TEORIA  WZGLĘDNOŚCI  EINSTEINA
Wszyscy o niej słyszeliśmy i wielu ją zna, jednak nie wiąże się to z jej zrozumieniem. Znamy, czytaliśmy, przyjmujemy do świadomości, że tak jest w istocie, a  jednak nie do końca wiemy o co chodzi. Ponieważ inni, tzw. autorytety potwierdzają jej prawdziwość to i my, mimo faktu, że nie wszystko rozumiemy przyjmujemy to jako dogmat.

Samo nasuwa się pytanie dlaczego tak jest ?
Zastanawiałem się nad tym i zrozumiałem w czym jest problem. Einstein zauważył że jest jajko jednak nie zadał pytania skąd się ono wzięło. Nie zobaczył istnienia kury. Gdyby to uczynił to wszystko mógłby opisać w taki sposób że i przedszkolak by zrozumiał.

Przemyślenia o tym doprowadziły do powstania mojej teorii, którą nazwałem teorią NIEDOPUNKTU.  Jest ona jest również publikowana na tej stronie.

Pokusiłem się również o takie przedstawienie  SZCZEGÓLNEJ TEORII EINSTEINA aby stała się ona naiwną w zrozumieniu i tego właśnie dotyczy ta Publikacja. Jest to wyjaśnienie  TEORII WZGLĘDNOŚCI EINSTEINA. ZAPRASZAM


BRUDNOPIS

Wielu ludzi, dodam światłych ma problem ze zrozumieniem praw fizyki.

Chodzi zwłaszcza o fizykę połączoną z astronomią.

 

Podstawa to teoria względności Einsteina.

Dlaczego istotnym wskazaniem jest to, iż napisał ją Einstein ?

 

Otóż teorii względności jest wiele.

Wielu fizyków napisało teorię zatytułowaną względności.

To raz.

Dwa – to fakt, iż są dwie teorie względności samego Einsteina. Laik nie znający tematu już na samą tą myśl wzdrygnie się pozostawiając to z komentarzem typu:

nie, nie ja naprawdę mam trudności ze zrozumieniem praw naukowych opisanych przez naukowców i rządzącymi wszechświatem.

 

Niska samoocena w tym zakresie dodana do informacji o 2-u teoriach względności Einsteina niepotrzebnie potęguje samokrytykę.

 

To jest błędne ocenianie samego siebie. Powtarzam jest to błędna ocena samego siebie spowodowana zbyt technicznym dotychczasowym opisem problemu. Użyty jest tam język mocno tematyczny, przyporządkowany określonej dziedzinie. Ot i cały problem.

 

Wyobraźnia czytelnika na pewno jest wystarczająca aby pojąć w czym rzecz.

 Pozwolę sobie zatem przełożyć to z POLSKIEGO NA NASZE.

 

Poniższe rysunki z tekstem dadzą obraz sytuacji.

Weźmy pod uwagę atom.

Z czego on się składa ?

Z jądra w którego skład wchodzą protony i neutrony, a także z elementów orbitujących wokół tego jądra. Nazywane są one orbitonami.

To w przypadku atomów materii nic innego jak obracające się po orbitach elektrony.

Rysunek po lewej stronie obrazuje to nam.

 

Natomiast po prawej narysowany jest odcinek A-B jego długość jest stała ale nie określona, nie podana w żadnych wartościach liczbowych. Nie ma on zatem skali ( mm, cm, m km itd ).

Niech to będzie powiedzmy odległość między ZIEMIĄ A OBIEKTEM ATRONOMICZNYM która z naszego punktu odniesienia ( wyliczona z naszej pozycji ) ma odległość 1nej sekundy świetlnej .

My wprawdzie znamy tą odległość i możemy ją podać w dowolnej skali – kilometrach milach itp.

 

Jednak na początku naszych rozważań dla nie określajmy jej liczbowo.

Powiedzmy że odcinek A B = X

 

 

ATOM   ATOM

Narysujmy teraz trzy atomy – każdy należy do kogoś innego.

Pierwszy to atom będący składową człowieka nie poruszającego się w przestrzeni.

Nazwijmy go pan ZZ

 

Drugi należy do człowieka poruszającego się w przestrzeni z dużą szybkością

KTÓRA TO SPOWODUJE … .

NO WŁAŚNIE CO ONA SPOWODUJE ? O tym za chwilę.

Nazwijmy tego pana YY

 

Trzeci należy do obserwatora tych poprzednich dwu panów.

Tego nazwijmy AAA


ATOM ATOM ATOM

Narysujmy te atomy je jeszcze raz ale jeden pod drugim.

Za to obok każdego z nich narysujmy nasz odcinek bez wyznaczonej długości – odcinek A-B

Zwróć uwagę czytelniku, że początkowe położenie orbitonów każdego z atomów JEST ZSYNCHRONIZOWANE ( są ona w tym samym miewjscu swoich jądert – każdy u dołu ).

Dla naszych rozważań zastopujmy ich elektrony.

 

To znaczy na razie żaden z elektronów każdego z atomu nie obraca się wokół jądra.


ATOM


Wyznaczmy teraz czas – czym on jest – czym ma on być ?

 Najpierw wyznaczmy czas dla obserwatora ( AAA ),

 bo w stosunku do niego będziemy rozbić porównania.

 Hipotetycznie powiedzmy,

że jeden obrót to upływ jednej sekundy.

 

Gdy orbiton ruszy wysyła on promieniowanie elektromagnetyczne.

Powiedzmy, że poruszając się w górę wykreśla on od podstawy odcinka w górę od punktu A linię.

 

Gdy osiągnie on maks amplitudy ( czyli będzie u samej góry swojej orbity ) zaczyna wracać w dół wykreślając linię w dół. Gdy znajdzie się z powrotem w punkcie startu to linia osiągnęła punkt B odcinka.

ATOM

ATOM

ATOM

ATOMATOM

Mamy już wyznaczony czas, a jet nim jeden obrót orbitonu wokół jądra.

 

W ten sposób wyznaczyliśmy zatem czas dla obserwatora którego nazwaliśmy panem AAA.

 

Z jego pozycji rozpatrując  odcinek A-B  to ma on odległość  jaką pokonuje promieniowanie elektromagnetyczne w czasie jednej sekundy.

 

Dla niego upłynęła 1 sekunda, orbiton wykonał 1-den obrót i promieniowanie elektromagnetyczne w tym czasie pokonało odcinek A-B

 

Jeden obrót wykreśla charakterystykę podobną do trójkąta bez podstawy.

Skoro tak to oznacza że owy |”w cudzysłowie trójkąt” to linijka pomiarowa, którą należy używać do pomiaru odległości.

 

To nasza w tym przypadku tylko hipotetyczna częstotliwość określająca symbolicznie częstotliwość światła.

 

Zatem skalą linijki pomiarowej do pomiaru odległości jest częstotliwość –

  • jeden „trójkąt” bez podstawy to = odległość jednej sekundy świetlnej.

    Podnosząc

 

skoro określiliśmy dla naszych rozważań czym jest czas – to obrót orbitonu wokół jądra atomu w którego skład wchodzi owy orbiton i z tego wyznaczyliśmy linijkę pomiarową do określania odległości teraz możemy zrobić porównania różnych obiektów których orbitony względem obiektów porównawczych poruszają się z różną prędkością obrotową.

 

Zanim jednak pójdziemy dalej przyjmijmy na razie jako DOGMAT fakt iż fala elektromagnetyczna zawsze porusza się z tą samą prędkością.

 

Zatem jeżeli orbiton ww jednym atomie wykona jeden obrót to jak wykazałem na ryusunkach wyśle on falę elektromagnetyczną która wypełni odcinek AB. Charakterystyka to tryujkąd bez podstawy.

 

W tym samym czasie orbiton innego atomu wykona tylko pół obrotu. JAK JEDNAK WZSPPOMNIAŁEM BĘDZI TO W TYM SAMYM CZASIE KIEDY ORBITON POPRZEDNIEGO WYKONNAŁ JEDEN OBRÓT. Po prostu ten drugi będzie miał mniejszą prędkość obrotową.

 

Wykreśli ( wyśle promieniowanie ) on w postaci fali elektromagnetycznej zatem tylko jedno temię „trujkąta. Tyulko ono będzie miało iiny kąt gdy nałożymey je na nasz odcinek AB. Takie jedno ramie zajmie taka samą odległść jak w poprzednim przypadku trujkąt. Skoro tr to linijka pomiarowsa. Zate,m jedno rtamię będzai miało połowę odległoći.

Obiekt Z oczyta odcinek AB jako odległść jednej sekundy świetlnej drugi obiekt X odczyta ten sam odcinek jako pół seundy świetlnej.

 

to tera możemy

Copyright (c)2017 TEORIA WZGLĘDNOŚCI | Design by Sunlight webdesign